Hình thức thanh toán

Khách hàng vui lòng thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt: 50% sau khi kí hợp đồng.

30% tiếp theo khách hàng thanh toán khi vận chuyển hàng lên công trình.

Phần còn lại khác hàng sẽ thanh toán khi hoàng thiện công trình.

Không Gian Việt sẽ miễn phí thiết kế 100% nếu khách hàng lựa chọn chúng tôi làm đơn vị thi công hoàn thiện.