Công trình nội thất chung cư nhà anh Mẫn – Mỹ Đình

Tên công trình: Công trình nội thất chung cư nhà anh Mẫn – Mỹ Đình

Khách hàng: Anh Mẫn

Địa điểm: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục: phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ

Diện tích: 68m2

Phong cách: hiện đại

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 1
Phòng khách

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 2

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 3

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 4

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 5

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 6

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 7

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 8

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 9

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 10

nội thất chung cư nhà anh mẫn - mỹ đình - 11

Công trình liên quan

Nội thất chung cư nhà anh Mẫn – Mỹ Đình

Công trình nội thất chung cư nhà anh Mẫn – Mỹ Đình Tên công trình: Công trình nội thất chung cư nhà anh Mẫn – Mỹ Đình Khách hàng: Anh Mẫn Địa điểm: Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Hạng mục: phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ Diện tích: 68m2 Phong cách: hiện đại